Organisatie


Supporto Thuiszorg wil zich profileren als een thuiszorgorganisatie die haar kenwaarden: respect, servicegerichtheid en vooruitstrevendheid volledig waarmaakt en overtreft. Bij ons telt ieders mening.

Supporto Thuiszorg is tevens een multiculturele zorgaanbieder, dit wil zeggen dat wij zorg bieden aan iedereen ongeacht geaardheid of cultuur. Indien gewenst bieden wij zorg in uw eigen taal en houden wij rekening met uw religie.

Kortom, bij iedereen thuis.

De Missie van Supporto Thuiszorg :
De missie van Supporto Thuiszorg is het verstrekken van professionele en betrouwbare thuiszorg. Wij helpen daarbij iedereen, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor korte of langere tijd thuiszorg en ondersteuning nodig heeft. Of het nu gaat om huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging: bij ons zijn cliënten altijd in goede en deskundige handen.

Supporto Thuiszorg : bij iedereen thuis.

De visie van Supporto Thuiszorg :
Supporto Thuiszorg wil zich als kleine/middelgrote vooruitstrevende thuiszorgorganisatie profileren als een betrouwbare aanbieder van thuiszorg van hoge kwaliteit. Het aanbieden van een vakkundig advies en/of zorgpakket, afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt die hen in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, ook als zij door ziekte of handicap of andere problemen een nieuwe of andere hulpvraag heeft of krijgt, staat daarbij voorop.
Belangrijke waarden en normen hierbij zijn:

 • Het behoud van eigenheid en autonomie;
 • Het behoud van volwaardig burgerschap;
 • Het werken vanuit de mogelijkheden van mensen;
 • Het behoud van kwaliteit van leven;
 • Een stimulerende leefomgeving;
 • Het respecteren van privacy;
 • Het behoud van een vertrouwde omgeving.

Supporto Thuiszorg hecht veel waarde aan kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen waarborgen besteden wij veel aandacht aan cliënten ervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.
Buiten de ervaringen van de cliënten en de zorgevaluaties zijn er binnen onze organisaties meerdere processen waar veel aandacht wordt gegeven. Hier kunnen we denken aan processen zoals;

 

 • het bewaken van het professioneel handelen;
 • de communicatie over het zorgproces;
 • registratie van activiteiten en zorgprocessen;
 • beleid en organisatie;
 • personeel;
 • huisvesting;

 

Supporto Thuiszorg heeft zijn kwaliteitskeurmerk behaald en is sinds januari 2015 ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Wat is de ISO 9001:2015?
ISO 9001 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is toepasbaar voor elk type organisatie en is er in hoofdlijnen op gericht om de alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service.

Voor onze organisatie en voor onze cliënten betekent dit:

 •  kwaliteitsplanning om de kwaliteitsdoelen te bereiken;
 • directiebeoordeling en interne audits;
 • corrigerende en preventieve maatregelen;
 • monitoring / meting van de klanttevredenheid;
 • identificatie van de wet- en regelgeving;
 • continue verbetering.

Wat is een cliëntenraad?
Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een cliëntenraad samen te stellen.
De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Supporto Thuiszorg.

Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van een zorginstelling. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun familieleden. Maar ook kennissen van cliënten kunnen deelnemen aan een cliëntenraad.
Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dat wil zeggen dat iedere cliënt zijn mening kan geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

Wat kan de cliëntenraad van Supporto Thuiszorg voor u doen?
Via de cliëntenraad kunt u aangeven wat u vindt van Thuiszorg Forniamo, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Heeft u klachten en heeft u het gevoel dat de Thuiszorg Forniamo hier te weinig aan doet? Heeft u een wens waarvoor u geen gehoor vindt bij de organisatie? Heeft u opmerkingen over het beleid van Supporto Thuiszorg of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden?
Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad. Iedere vraag of opmerking wordt serieus genomen.

Supporto Thuiszorg is constant op zoek naar verbetering in de uitvoering van haar dienstverlening. U kunt meedenken en meedoen met de cliëntenraad. U kunt uw interesse met een motivatie kenbaar maken via de Cliëntenraad.

Interne klachtenprocedure van Supporto Thuiszorg.

We vinden het fijn wanneer je ons laat weten dat je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij Supporto Thuiszorg
Met een klacht kun je terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Thuiszorg Forniamo. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

Externe klachtenfunctionaris
Je kunt er ook voor kiezen om je klacht rechtstreeks in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van Stichting Zorggeschil. De externe klachtenfunctionaris zal jou advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

WMO (Huishoudelijke verzorging / Begeleiding)
Valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning ( gemeente Amsterdam)  en u bent niet tevreden over de zorg en of ondersteuning neem dan contact op met Thuiszorg Forniamo. Komt u er met Thuiszorg Forniamo niet uit? Neem dan contact op met team klachten en kwaliteit sociaal via telefoonnummer 020-251 4444 of per email naar klachtensociaal@amsterdam.nl

Contactgegevens geschillencommissie 
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

WMO ( Wet maatschappelijk ondersteuning) afdeling: ‘klachten sociaal’
Tel: 020-251 4444
Email: klachtensociaal@amsterdam.nl

COVID 19
Heb je een vraag?