Privacyverklaring

De wet bescherming persoonsgegevens is sinds september 2001 van kracht. Door de invoering van deze wet zijn instellingen, waaronder thuiszorg organisaties, gehouden om de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk te maken.

Het doel van de privacyreglement is, de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurd en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Uitsluitingscriteria

Uitgesloten zijn zorgvragers:
• Die de hulp van Supporto Thuiszorg Forniamo niet accepteren;
• Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
• Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
• Met wegloopgedrag;
• Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
• Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
• Met zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof blind zijn;
• Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;

COVID 19
Heb je een vraag?