Thuiszorg


Hulp bij het Huishouden


U krijgt hulp als u niet in staat bent om uw huishouden zelf te doen.

U krijgt hulp als u niet in staat bent om uw huishouden zelf te doen. Dit kan tijdelijk, maar ook voor langere periode zijn. Een speciale hulp verzorgt voor u de dagelijkse huishoudelijke klussen, zoals: afwassen, stofzuigen, dweilen, afstoffen, ramen lappen, bedden opmaken en verschonen, de was, strijken en vuilnis wegbrengen.

You will get help if you are unable to do the housework yourself. This can be temporary, but also for a longer period. A special assistant takes care of the daily household chores for you, such as: washing the dishes, vacuuming, mopping, dusting, cleaning windows, making and changing beds, laundry, ironing and taking away garbage.
سوف تحصل على المساعدة إذا كنت غير قادر على القيام بالأعمال المنزلية بنفسك. يمكن أن يكون هذا مؤقتًا ، ولكن أيضًا لفترة أطول. يتولى مساعد خاص الأعمال المنزلية اليومية نيابة عنك ، مثل: غسل الأطباق ، والكنس بالمكنسة الكهربائية ، والمسح ، والغبار ، وتنظيف النوافذ ، وصنع وتغيير الأسرة ، والغسيل ، والكي ، وأخذ القمامة.
Ev işlerini kendiniz yapamazsanız yardım alırsınız. Bu geçici olabilir, ancak daha uzun bir süre için de geçerlidir. Bulaşık yıkama, süpürme, paspaslama, toz alma, pencereleri temizleme, yatak yapma ve değiştirme, çamaşır yıkama, ütüleme ve çöpleri götürme gibi günlük ev işleriyle özel bir asistan ilgilenecektir.

Verpleging


Wij staan voor u klaar wanneer u door een ziekte of aandoening of na een operatie specifieke verzorging in de vorm van verpleging nodig heeft.

Wij staan voor u klaar wanneer u door een ziekte of aandoening of na een operatie specifieke verzorging in de vorm van verpleging nodig heeft. Een gekwalificeerde medewerker helpt onder andere bij: medicatie, wondverzorging, injecties, stoma en (verblijf)katheters en kan adviseren bij gebruik van hulpmiddelen.

We are at your service if you require specific care in the form of nursing due to an illness or condition or after an operation. A qualified employee helps with: medication, wound care, injections, stoma and (stay) catheters and can advise on the use of aids.
نحن في خدمتك إذا كنت بحاجة إلى رعاية خاصة في شكل تمريض بسبب مرض أو حالة أو بعد عملية. يساعد الموظف المؤهل في: الأدوية والعناية بالجروح والحقن والفُغْر والقسطرة (البقاء) ويمكنه تقديم المشورة بشأن استخدام الأدوات المساعدة.
Bir hastalık veya rahatsızlık nedeniyle veya bir ameliyattan sonra hemşirelik şeklinde özel bakıma ihtiyacınız varsa hizmetinizdeyiz. Kalifiye bir çalışan şu konularda yardımcı olur: ilaç tedavisi, yara bakımı, enjeksiyonlar, stoma ve (kalıcı) kateterleri ve yardımcıların kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Persoonlijke Verzorging


Deze vorm van hulp is voor iedereen die door een lichamelijke of geestelijke beperking (tijdelijk) niet in staat is om zichzelf te verzorgen.

Deze vorm van hulp is voor iedereen die door een lichamelijke of geestelijke beperking (tijdelijk) niet in staat is om zichzelf te verzorgen. Wij helpen u onder andere bij het wassen en douchen, maaltijdverstrekking, aan- en uitdoen van steunkousen, korset of prothese, in-/uit bed of rolstoel komen. Wanneer u dat wilt kan de wijkverpleegkundige u en uw naasten tijdens een intakegesprek adviseren.
This form of help is for anyone who is (temporarily) unable to take care of themselves due to a physical or mental disability. We help you with washing and showering, provision of meals, putting on and taking off support stockings, corset or prosthesis, getting in / out of bed or wheelchair. If you wish, the district nurse can advise you and your loved ones during an intake interview.
هذا النوع من المساعدة مخصص لأي شخص غير قادر (مؤقتًا) على رعاية نفسه بسبب إعاقة جسدية أو عقلية. نحن نساعدك في الاغتسال والاستحمام ، وتوفير وجبات الطعام ، وارتداء وخلع الجوارب الداعمة ، والمشد أو الأطراف الاصطناعية ، والدخول / النهوض من السرير أو الكرسي المتحرك. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكن لممرضة المنطقة تقديم النصح لك ولأحبائك خلال مقابلة القبول.
Bu tür yardım, fiziksel veya zihinsel bir engel nedeniyle (geçici olarak) kendi başının çaresine bakamayan herkes içindir. Yıkanma ve duş alma, yemek temini, destek çorapları, korse veya protez takma ve çıkarma, yatağa girme / kalkma veya tekerlekli sandalyede size yardımcı oluyoruz. Dilerseniz bölge hemşiresi, bir görüşme sırasında size ve sevdiklerinize tavsiyelerde bulunabilir.

Begeleiding


Deze vorm van hulp, ondersteunend of begeleidend, is er voor iedereen. Het richt zich op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid.

Deze vorm van hulp, ondersteunend of begeleidend, is er voor iedereen. Het richt zich op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid. De ondersteuning kan bestaan uit: sociaal maatschappelijke ondersteuning, het organiseren van het huishouden of het leren leven met een beperking of handicap.
This form of help, supportive or accompanying, is available for everyone. It focuses on promoting, maintaining or compensating for self-reliance. The support can consist of: social support, organizing the household or learning to live with a disability or disability.
هذا النوع من المساعدة ، الداعمة أو المصاحبة ، متاح للجميع. يركز على تعزيز الاعتماد على الذات أو الحفاظ عليه أو التعويض عنه. يمكن أن يتكون الدعم من: الدعم الاجتماعي ، تنظيم الأسرة أو تعلم العيش مع إعاقة أو إعاقة.
Destekleyici veya eşlik eden bu tür yardım herkes için mevcuttur. Kendine güvenmeyi teşvik etmeye, korumaya veya telafi etmeye odaklanır. Destek şunlardan oluşabilir: sosyal destek, haneyi organize etme veya bir engelle ya da engelle yaşamayı öğrenme.

Maatschappelijke Dienstverlening


Door gezondheidsproblemen kan het zijn dat u uw administratie niet meer in orde hebt. Het kan voorkomen dat u door uw administratie juist de gezondheid achter uit gaat.

Door gezondheidsproblemen kan het zijn dat u uw administratie niet meer in orde hebt. Het kan voorkomen dat u door uw administratie juist de gezondheid achter uit gaat. Om u goed van dienst te zijn, hebben wij onze diensten uitgebreid door Maatschappelijke dienstverlening tot leven te roepen.

Om te helpen met uw gezondheid, is het zowel voor u als voor ons, belangrijk om u administratie in orde te hebben. Soms leiden situaties vanwege de gezondheid en gebeurtenissen tot het gevoel er niet meer uit te kunnen komen. Praten met familie, buren, vrienden of anderen kan helpen.

Alleen niet altijd, niets ondernemen betekent dat de situatie onveranderd blijft. U zou deze echter ook eens voor kunnen leggen aan een maatschappelijk werk(st)er om gezamenlijk te onderzoeken welke stappen ondernomen kunnen worden om tot verbetering van uw situatie te komen.

Hulp voor iedereen…
Ongeacht of u wel of geen zorg krijgt bij ons, kunt u ook voor uw andere problemen bij ons aanmelden. Dit kan zowel telefonisch, als middels het bezoeken van ons vesteging voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk, komt de maatschappelijk werk(st)er bij u op huisbezoek.
Ook geldt dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief contact kunt opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Echter, kan ook bijvoorbeeld uw huisarts een aanmelding regelen.

Geheimhouding
Alles wat u vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht van de maatschappelijk werker. Alleen met uw toestemming neemt het maatschappelijk werk contact op met anderen. Soms is het namelijk nodig, dat hij of zij overlegt met andere hulpverleners, bijvoorbeeld om de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen.

Due to health problems, you may no longer have your administration in order. It can happen that your health is deteriorating due to your administration. In order to provide you with the best possible service, we have expanded our services by creating Social Services.

To help with your health, it is important for both you and us to have your administration in order. Sometimes situations due to health and events lead to the feeling of being unable to get out. Talking to family, neighbors, friends, or others can help..

But not always, doing nothing means that the situation remains unchanged. However, you could also submit this to a social worker to jointly investigate which steps can be taken to improve your situation..

Help for everyone ... Regardless of whether or not you receive care from us, you can also register with us for your other problems. This can be done by telephone or by visiting our office to make an appointment. If necessary, the social worker will come to visit you. You can also contact the General Social Work without a referral and on your own initiative. However, your general practitioner can also arrange a registration..

confidentiality Everything you say is covered by the social worker 's duty of confidentiality. Social work will only contact others with your permission. Sometimes it is necessary that he or she consults with other care providers, for example to coordinate the care provision properly..

بسبب المشاكل الصحية ، قد لا يكون لديك إدارتك بالترتيب. من الممكن أن تتدهور صحتك بسبب إدارتك. من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لك ، قمنا بتوسيع خدماتنا من خلال إنشاء الخدمات الاجتماعية.

للمساعدة في صحتك ، من المهم لك ولنا أن تكون إدارتك بالترتيب. أحيانًا تؤدي المواقف الصحية والأحداث إلى الشعور بعدم القدرة على الخروج. يمكن أن يساعدك التحدث إلى العائلة أو الجيران أو الأصدقاء أو غيرهم.

لكن ليس دائمًا ، عدم القيام بأي شيء يعني أن الوضع سيبقى على حاله. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا إرسال هذا إلى أخصائي اجتماعي للتحقيق المشترك في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين وضعك.

مساعدة للجميع ... بغض النظر عما إذا كنت تتلقى رعاية منا أم لا ، يمكنك أيضًا التسجيل معنا لمشاكلك الأخرى. يمكن القيام بذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق زيارة مكتبنا لتحديد موعد. إذا لزم الأمر ، سيأتي الأخصائي الاجتماعي لزيارتك. يمكنك أيضًا الاتصال بالخدمة الاجتماعية العامة دون إحالة وبمبادرة منك. ومع ذلك ، يمكن لممارسك العام أيضًا ترتيب التسجيل.

سرية كل ما تقوله مشمول بواجب السرية على الأخصائي الاجتماعي. لن يتصل العمل الاجتماعي بالآخرين إلا بإذن منك. في بعض الأحيان يكون من الضروري أن يتشاور مع مقدمي الرعاية الآخرين ، على سبيل المثال لتنسيق تقديم الرعاية بشكل صحيح.

Sağlık sorunları nedeniyle, artık yönetiminizi düzenleyemeyebilirsiniz. Yönetiminiz nedeniyle sağlığınızın kötüye gitmesi mümkündür. Sizlere mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sosyal hizmetleri hayata geçirerek hizmetlerimizi genişlettik.

Sağlığınıza yardımcı olmak için, hem sizin hem de bizim için yönetiminizin düzenli olması önemlidir. Bazen sağlık ve olaylardan kaynaklanan durumlar dışarı çıkamama hissine yol açar. Aile, komşular, arkadaşlar veya başkalarıyla konuşmak yardımcı olabilir.

Ancak her zaman değil, hiçbir şey yapmamak, durumun değişmediği anlamına gelir. Bununla birlikte, durumunuzu iyileştirmek için hangi adımların atılabileceğini ortaklaşa araştırmak için bunu bir sosyal hizmet görevlisine de sunabilirsiniz.

Herkese yardım ...
Bizden bakım alıp almamanıza bakılmaksızın, diğer sorunlarınız için de bize kayıt olabilirsiniz. Bu telefonla veya randevu almak için ofisimizi ziyaret ederek yapılabilir. Gerekirse sosyal hizmet uzmanı sizi ziyarete gelecektir. Genel Sosyal Hizmet ile sevk olmadan ve kendi inisiyatifinizle de iletişime geçebilirsiniz. Bununla birlikte, aile hekiminiz de bir kayıt ayarlayabilir.

gizlilik Söylediğiniz her şey sosyal hizmet uzmanının gizlilik yükümlülüğü kapsamındadır. Sosyal hizmet, yalnızca sizin izninizle başkalarıyla iletişim kuracaktır. Bazen, örneğin bakım hizmetini uygun şekilde koordine etmek için diğer bakım sağlayıcılarına danışması gerekir.

Particuliere Zorg


Als uw zorg niet vergoed wordt door de AWBZ en er dus geen indicatie aan u wordt verleend door het CIZ, bieden wij u de mogelijkheid om particuliere thuiszorg te leveren.

Als uw zorg niet vergoed wordt door de AWBZ en er dus geen indicatie aan u wordt verleend door het CIZ, bieden wij u de mogelijkheid om particuliere thuiszorg te leveren. Tussen u en Thuiszorg Forniamo worden afspraken gemaakt over de zorgbehoefte en het tarief waartegen de zorg wordt verleend. Alle gemaakte afspraken staan overzichtelijk omschreven in een Zorgovereenkomst.
If your care is not reimbursed by the AWBZ and therefore no indication is given to you by the CIZ, we offer you the option of providing private home care. Agreements are made between you and Thuiszorg Forniamo about the care needs and the rate at which the care is provided. All agreements made are clearly described in a Care Agreement.
إذا لم يتم تعويض رعايتك من قبل AWBZ وبالتالي لم يتم تقديم أي إشارة لك من قبل CIZ ، فنحن نقدم لك خيار توفير رعاية منزلية خاصة. يتم إبرام اتفاقيات بينك وبين Thuiszorg Forniamo حول احتياجات الرعاية ومعدل تقديم الرعاية. جميع الاتفاقيات المبرمة موصوفة بوضوح في اتفاقية الرعاية.
Bakımınız AWBZ tarafından geri ödenmezse ve bu nedenle size CIZ tarafından herhangi bir bilgi verilmezse, size özel evde bakım sağlama seçeneği sunuyoruz. Siz ve Thuiszorg Forniamo arasında bakım ihtiyaçları ve bakımın sunulma oranı hakkında anlaşmalar yapılır. Yapılan tüm anlaşmalar bir Bakım Anlaşmasında açıkça tanımlanmıştır.

Need an Emergency Help? Call Us!

+61 (0) 383 766 284


Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum.


Contact us
COVID 19
Heb je een vraag?